J
I
K
A
B
29 شهريور 1399 8:0:22
خصلت فرهنگي خست آماري چالشي جدي در برابر SDI

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي مي گويد: يكي از خصلت‌هاي فرهنگ جامعه ما خست آماري است و اين محدوديت‌هاي نظام آماري مي‌تواند در SDI محل چالش باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، داود بهبودي معتقد است: «در نظام اداري براي جمع‌آوري اطلاعات تلاش زيادي صورت مي‌گيرد؛ ولي كاربرد اين اطلاعات زمان‌بر است و براي اينكه بتوانيم هر لحظه به اطلاعات بروز دسترسي داشته باشيم بايد نظام آماري و جمع‌آوري اطلاعات اصلاح شود. از طرف ديگر اشتراك‌گذاري ديتاها هم بسيار مهم است. يكي از خصلت‌هاي فرهنگ جامعه ما خست آماري است. ما داده توليد مي‌كنيم ولي برايمان سخت است كه اين اطلاعات را در اختيار ديگران قرار دهيم. اين محدوديت‌هاي نظام آماري مي‌تواند در SDI نيز محل چالش باشد. منتها از آنجايي كه اين سيستم در يك بستر قانوني در حال شكل‌گيري است و دستگاه‌ها مسوول و متولي نگهداري، ارائه و بروزرساني داده‌ها هستند در برابر كم‌كاري‌هاي احتمالي پاسخگو خواهند بود...»
در ادامه مشروح گفت و گوي ما با داوود بهبودي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي، در خصوص پروژه SDI استان آذربايجان شرقي تقديم حضور مي شود: قطعا مطالعه اين گفت‌وگو خالي از لطف نخواهد بود:
افق تعامل: لطفا در ابتدا بفرمائيد استان آذربايجان‌شرقي در مقطع كنوني چه نيازي به ايجاد بستر زيرساخت اطلاعات مكاني دارد؟
اين سوال كمي عجيب به نظر مي‌رسد! مثل اين است كه بگوييم ما چه نيازي به فن‌آوري يا فعاليت‌هاي دانش‌بنيان داريم. امروزه بيش از 80 درصد اطلاعاتي كه به كار مي‌گيريم ويژگي مكاني دارند. يعني هم نيازمند آمار توصيفي و هم انتصاب مكاني هستيم. به همين دلايل بحث SDI به عنوان زيرساخت اطلاعات مكاني براي هر سازمان، جامعه، استان و كشوري لازم است و رفته رفته هم ضرورت بيشتري مي‌يابد. با توجه به فناوري‌ها و پيشرفت‌هاي دانش بشري و همچنين گسترش نيازهاي اطلاعاتي براي سياستگذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و همچنين پايش و نظارت نيازمند چنين زيرساخت‌هايي هستيم. استان آذربايجان‌شرقي هم در راستاي تكاليف قانوني كه در برنامه ششم به عهده سازمان گذاشته شده و هم بر حسب احساس ضرورت و همچنين بر اساس روحيه ابتكار و پيشتازي كه دارد، چندين سال است كه اين مسير را آغاز كرده.
افق تعامل: ايده ايجاد اين بستر چگونه شكل گرفت؟
ايده طبيعتا از ضرورت برخواسته است. مواد 21 و 22 برنامه ششم تكاليفي در خصوص SDI ملي، منطقه‌اي و استاني وضع كرده است. اين پشتوانه قانوني و اين واقعيت كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك نهاد راهبري، ستادي و نظارتي، است ما را نيازمند ابزارهايي از جمله سيستم SDI مي‌كند. تعاملاتي كه با دستگاه‌هاي اجرايي در استان داريم به كرات ما را مجبور مي‌كند كه در قالب نظام و فرمت‌هاي اداري و به شكل مكاتباتي از دستگاه‌هاي مختلف ديتا دريافت كنيم كه پيچيدگي‌ها و كندي خاص خود را دارد. بهرحال بايد بتوانيم نظام اداري را با ابزارهاي پيشرفته علمي، تجربه و دانش پيشرفته بشري بهنگام كنيم. در گذشته‌هاي نسبتا دور (10 تا 15 سال پيش) برنامه‌اي را در قالب پايگاه اطلاعاتي ساترا دنبال مي‌كرديم؛ كه يك طرح ملي بود و آذربايجان‌شرقي هم جزو استان‌هاي پيشرو در اين مسير به شمار مي‌رفت. اين پايگاه سعي مي‌كرد به نحوي داده‌هاي مكاني را ساماندهي كند. منتها دو عارضه در سامانه ساترا وجود داشت. يكي عارضه فني بود و در بستر نرم افزاري و تكنيكال سامانه ايراداتي وجود داشت كه به تدريج قابل رفع بود. ضعف ديگري كه وجود داشت باعث شد ساترا به سرمنزل مقصود نرسد و آن نقص استانداردها، چارچوب‌هاي مفهومي و فرآيندهاي منطقه‌اي كار براي توليد و بروزرساني اطلاعات با يك فرمت مشخص توسط همه دستگاه‌ها بود. اين نواقص سيستم را به تدريج ناكارآمد ساخت و عملا نتوانستيم استفاده كاملي را از سامانه ساترا ببريم. در نهايت به منظور غلبه بر اين ناكامي و پاسخ‌دهي به نياز مستمر تركيب داده‎هاي مكاني و توصيفي و سهولت گردش اطلاعات و الزامات قانوني برنامه ششم ايده ايجاد SDI شكل گرفت.
افق تعامل: لطفا توضيح دهيد روند اجراي اين طرح به چه شكل بوده و در چه مدت زماني صورت گرفته است؟
حدود 4 سالي مي‌شود كه موضوع راه‌اندازي SDI را دنبال مي‌كنيم. سعي كرديم كه كليه مراحل تولد تا بلوغ پروژه را به نحوي انجام دهيم كه از سير طبيعي و يك روند علمي تبعيت كند؛ بنابراين ابتدا مقوله امكان‌سنجي و فاز شناخت را با همكاري دانشگاه تبريز و مجري طرح دنبال كرديم. نزديك 18 ماه طول كشيد كه فاز امكان‌سنجي و مرحله شناخت را سپري كنيم. بعد از اينكه گزارشات مقدماتي و امكان‌سنجي توليد شد و مورد تائيد قرار گرفت چارچوب‌هاي مفهومي و منطقه‌اي را دنبال كرديم و در حال حاضر هم اميدواريم بتوانيم در سال 99 از اين پايگاه رونمايي و بهره‌برداري كنيم.
افق تعامل: چه برنامه‌هاي كاربردي را مي‌توان در بستر SDI به صورت تخصصي در زمينه برنامه‌ريزي و توزيع اعتبارات پيش بيني كرد؟
ببينيد SDI مخفف زيرساخت داده‌هاي مكاني است. اگر داده‌هاي توصيفي پرحجم مثل جمعيت، تعداد خودرو، اراضي كشاورزي و غيره را به داده‌هاي مكاني منتصب كنيم، تركيب داده‌هاي توصيفي با داده‌هاي مكاني بسيار كاربردي خواهد بود. مثلا مشخص شدن تركيب جمعيت از لحاظ سن، تحصيلات، سطح درآمد و غيره در شهرها، روستا‌ها و محلات مختلف از طريق SDI به ما كمك مي‌كند بدانيم وضعيت امكانات بهداشتي، تحصيلي و غيره در مناطق مختلف به چه صورت است تا برنامه‌ريزي‌هاي مقتضي را انجام دهيم. لايه‌هاي مختلف اطلاعاتي مثل تراكم جمعيت، محيط زيست، ترافيك، آلودگي‌ها، كاربري‌هاي كشاورزي، اطلس سرمايه‌گذاري و غيره را مي‌توان در اين زيرساخت سوار كرد؛ در اين موقع است كه عظمت كار و قابليت كاربردي بودن سيستم  SDIمعلوم خواهد شد. يك ويژگي و تمايز عمده اين است كه بر خلاف روش‌هاي پيشين اينجا مركزي براي جمع آوري، دريافت و نگهداري اطلاعات نخواهيم داشت. SDI يك سامانه سرويس‌گرا خواهد بود و هر دستگاهي كه متولي توليد داده است اطلاعات خود را بروزرساني و در پايگاه خودش نگهداري مي‌كند. ضمن اينكه اطلاعات در بستر SDI با استاندار تعريف شده توليد خواهد شد و دستگاه متولي بر اساس چارچوب‌هاي خود سطح دسترسي به اطلاعات را مي‌تواند تعريف كند تا در سطحي براي مردم عادي در دسترس باشد و در سطوح ديگر قابل فروش و يا اصلا محرمانه و تنها در دسترس خود دستگاه باشد.
در واقع كاربران SDI اطلاعات مورد نياز خود را بر حسب سطح دسترسي كه تعريف خواهد شد، از طريق سرويس‌هايي كه دستگاه‌ها ارائه مي‌دهند فراخوان خواهند كرد؛ در عين حال سيستم كاملا انعطاف‌پذير بوده و وقتي كه اطلاعات به شكل سرويس دريافت شد مي‌توان بر حسب كاربري‌هاي مورد نياز در قالب فرمت‌ها و برنامه‌هاي كاربردي مختلف مورد استفاده قرار داد و نگهداري كرد. 
افق تعامل: به نظر شما مهمترين مشكلات شكل‌گيري كامل SDI و كاركرد مورد انتظار آن در استان چه مي‌توانند باشند؟
مشكلاتي مثل مسائل فني و محدوديت‌هاي مالي همواره وجود دارند كه به تدريج قابل رفع هستند؛ اما مهمتر از همه اينها مشكل فرهنگ آماري است كه مي‌تواند ما را دچار بعضي از چالش‌ها كند. بايد بپذيريم كه لازم است بخش عمده‌اي از اطلاعات را ثبتي‌مبنا كنيم تا نيازمند جمع‌آوري مجدد نباشند. در مرحله بعد اين اطلاعات را بايد منتصب به مكان و مكان محور كنيم و مهمتر از همه اينكه بايد اين اطلاعات را بروز نگه داريم. معمولا در نظام اداري براي جمع‌آوري اطلاعات تلاش زيادي صورت مي‌گيرد؛ ولي كاربرد اين اطلاعات زمان‌بر است و براي اينكه بتوانيم هر لحظه به اطلاعات بروز دسترسي داشته باشيم بايد نظام آماري و جمع آوري اطلاعات ما اصلاح شود. از طرف ديگر اشتراك گذاري ديتاها هم بسيار مهم است. يكي از خصلت‌هاي فرهنگ جامعه ما خست آماري است. ما داده توليد مي‎كنيم ولي برايمان سخت است كه اين اطلاعات را در اختيار ديگران قرار دهيم. اينها محدوديت هايي است كه در نظام آماري ما وجود دارد و مي‌تواند در SDI نيز محل چالش باشد. منتها از آنجايي كه اين سيستم در يك بستر قانوني در حال شكل گيري است و دستگاه‌ها مسوول و متولي نگهداري، ارائه و بروزرساني داده‌ها هستند در برابر كم كاري‌هاي احتمالي پاسخگو خواهند بود.
 

1400/2/18 13:4:5
تخصيص كامل اعتبار 45 ميليارد توماني تنش آبي طي هفته جاري
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1157419 تعداد بازدید از صفحه 6311 تعداد بازدید امروز صفحه 338
ارتباط با ما

نشاني: تبريز - اول زعفرانيه- جنب مخابرات- سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي

كدپستي:  5166618171

شماره سامانه پيامك انبوه روابط عمومي: 500025000

تلفنخانه: 19-04133328710

نمابر:04133327171نظر سنجي
بنظر شما اطلاعات سايت چقدر مفيد است؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي ميباشد
Powered by Tetis PORTAL