J
I
K
A
B
24 اسفند 1398 10:59:29
سند تدبير توسعه نمود رويكرد علمي و دانشگاهي مديريت آذربايجان‎ شرقي است

استاندار آذربايجان شرقي سند تدبير توسعه را نمود رويكرد علمي و دانشگاهي مديريت استان مي داند و مي گويد: اگر نگاه، رويكرد و سازوكارهاي علمي نداشته باشيم ره به سر منزل مقصود نخواهيم برد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، به نقل از فارس: محمدرضا پورمحمدي نه خودش را مي‎ گيرد و نه زيادي صميمي است. نه حراف است و نه كم حرف. ساده است اما نه خيلي!
 آرام، متين، شمرده و سليس سخن مي‏‌ گويد. درست مثل يك گوينده حرفه‌ اي. اگر كسي از قبل نداند به راحتي حدس مي‎ زند كسوت قبلي استاندار فعلي را. بله او يك خبرنگار بود و خبرنگار جماعت را هم به خوبي مي‎ شناسد. مي‎ داند خبرنگار چه مي‌خواهد و درست همان را مي‌ گويد كه بايد؛ نه كم نه زياد!
در يك پيش از ظهر ابري وسط هفته‌ اي، ميهمان استاندار آذربايجان‌ شرقي بودم. هوا كمي گرفته بود اما مي ‎شد به يك ظهر آفتابي اميدوار بود. درست مثل وضعيت اين روزهاي كشور. كمي ديرتر از قراري كه بود، وارد دفتر استاندار شدم. بعد از سلام و احوالپرسي متعارف براي اينكه نهايت استفاده را از وقت ببرم بدون معطلي و مقدمه‎ چيني اضافي سووالاتم را مطرح كردم؛ از هر دري. دروغ چرا بعضا سوالات نسبتا تندي هم پرسيدم. استاندار هم بدون اينكه خم به ابرو آورد با همان متانت و خوشرويي حساب شده ‎اش(!) پاسخ گفت. هر چند معتقد بود بعضي واقعيت‎ ها صلاح نيست رسانه‌ اي شود. ما نيز چنين نكرديم.
در ادامه مشروح گفت ‎و گوي صميمانه ما با محمدرضا پورمحمدي، استاندار آذربايجان‌ شرقي تقديم حضور مي ‎شود. قطعا مطالعه اين مطلب خالي از لطف نخواهد بود:

*سند تدبير توسعه نمود رويكرد علمي و دانشگاهي مديريت آذربايجان‎ شرقي
فارس: شما بارها اعلام كرده‌ ايد كه مي‌ خواهيد استان را با رويكرد علمي و دانشگاهي اداره كنيد لطفا در همين ابتداي بحث مثال‌ هايي از نمود عيني و عملي اين رويكرد در اقدامات موفق و عملكرد مديريتي استان ذكر كنيد.
هر سيستم كلاني كه بخواهد رو به جلو حركت كند لاجرم بايد داراي طرح، برنامه، انديشه و يك نقشه راه باشد. وقتي ما از طرح، برنامه و نقشه راه صحبت مي‌ كنيم يعني نگاه علمي به مسائل مختلف داريم و به جاي اينكه يك رويكرد روزمره و جاري را اتخاذ كنيم به نگاه برنامه‌ اي روي آورده‌ ايم. در واقع مي‌ خواهيم تصميمات ما داراي پايه علمي باشد؛ چرا كه هيچ مملكتي نتوانسته است به توسعه به مفهوم واقعي دست يابد مگر از مسير توسعه علمي. اگر ما نيز نگاه، رويكرد و سازوكارهاي علمي نداشته باشيم ره به سر منزل مقصود نخواهيم برد.
تفكر علمي اقتضاء مي‌ كند كه با برنامه، انديشه و همگام با تحولات روز دنيا حركت و از قابليت‌ هاي دانشگاه‌ ها و مراكز تحقيقاتي استفاده كنيم كه اگر رويه‌ هاي مرسوم و سنتي گذشته را ادامه دهيم در سيكل معيوبي گرفتار خواهيم شد كه برون‌داد آن چندان اثربخش نخواهد بود.
به عنوان مثال ما طرح و برنامه ‎اي به نام سند آمايش استان داريم كه يك برش آن سند تدبير توسعه آذربايجان‌ شرقي است. اين سند تدبير توسعه داراي محورها و رويكردهاي مختلفي بوده و براي هريك از آنها طرح و برنامه‌ دارد. مثلا در حوزه ‎هاي مختلف صنعت و معدن، كشاورزي، گردشگري، امور فرهنگي، مسائل اجتماعي و غيره سياست، برنامه و اقدام و نسبت به آن كننده كار و بازيگران اصلي مشخص هستند. بنابراين هم موفقيت‌ هاي ما قابل اندازه‎ گيري و مونيتورينگ و هم كم و كاستي ‎ها قابل ارزيابي است. پس نمي‌ توانيم در بيراهه حركت ‌كنيم.

*برخي مديريت‎ ها اعتقاد چنداني به برنامه ندارند
فارس: با اين اوصاف شما سند تدبير توسعه آذربايجان ‎شرقي را موفق ارزيابي مي‎ كنيد كه گويي توانسته است به اهداف مورد انتظار خود دست يابد؟ اينطور نيست؟
به نظر بنده موفقيت سند تدبير توسعه نسبي است؛ براي اينكه همواره بين برنامه‎ ها و ساختار مديريتي ما نوعي تعارض وجود دارد. ساختارهاي موجود ما بخشي است و مثلا بخش صنعت و معدن، كشاورزي، نيرو و ... برنامه ‎هاي خود را از وزارتخانه‌ هاي متبوع دريافت مي‌ كنند و كمتر مجبور به تبعيت از برنامه‎ هاي استاني هستند و اين يعني تعارض بين برنامه‎ ريزي استاني و برنامه‌ ريزي بخشي.
از طرف ديگر تعدادي از مديريت‎ ها اعتقاد چنداني به برنامه ندارند و نبود امكان اجراي به موقع برنامه‌ ها در طول زمان باورهاي آنها را تضعيف كرده است. مثلا مديريت استان برنامه‎ ريزي مي‌كند پروژه‌ اي امسال به اتمام برسد ولي بودجه و امكانات از مركز به موقع نمي‎ رسد در نتيجه پروژه معطل مي‎ ماند و برنامه موضوعيت خود را از دست مي‌دهد.
در هر صوت باور قلبي دارم كه هر برنامه‎ اي بهتر از بي‎ برنامگي است. اگر برنامه داشته باشيم يك تعهد اجتماعي نسبت به عملي كردن اين برنامه نيز وجود دارد و باعث ايجاد يك نگرش بلندمدت در مجموعه مديريتي استان مي‎ شود. كاستي‎ هايي هم هست اما خوشبختانه كم‌كم به سمت تمركززدايي پيش مي ‎رويم و اختيارات بيشتري به استان ‎ها تفويض مي‎ شود و اگر در آينده استان توانست بسياري از طرح‌ ها را خودش برنامه‎ ريزي و اجرا كند انتظار عمل و موفقيت ما هم بيشتر خواهد شد.

*سازمان برنامه و بودجه ما در عمل سازمان برنامه نيست و فقط سازمان بودجه است!
فارس: آقاي دكتر اين روزها بعضا زمزمه ‎هاي انحلال سازمان مستقل برنامه و بودجه و تبديل آن در استان‎ ها به يكي از معاونت ‎هاي استانداري به گوش مي‎ رسد؟ آيا شما به عنوان يك استاندار و در عين حال يك شخصيت دانشگاهي با اين موضوع موافقيد؟
هست و نيست يك نظام برنامه‎ ريزي داشتيم آنهم در مقطعي آمدند تبديل به يك دستگاه اجرائي كردند كه زير نظر استانداري بود. شايد من استاندار خوشم بيايد و از اينكه حرف، حرفِ من باشد استقبال كنم اما اگر ديدگاه كلاني به موضوع داشته باشيم مي‎ بينيم وجود سازمان مستقل برنامه و بودجه به عنوان دستگاهي كه به دولت برنامه دهد و بودجه ‎ريزي كند بسيار ضروري است.
البته سازمان برنامه و بودجه ما در عمل سازمان برنامه نيست و فقط سازمان بودجه است! از قديم هم برنامه‌ ها فقط براي اين تدوين مي ‎شده كه خميرمايه‎ اي براي جذب بودجه باشد. در عين حال بازهم وجود مستقل آن بهتر از اين است كه يكي از معاونت‎ هاي استانداري و زير نظر استاندار باشد. چرا كه دستگاه اجرايي يك دستگاه اجرايي است نه برنامه‌ ريزي. حتي امروزه تلاش مي‏ شود يك نقش سياستگذاري هم به سازمان برنامه و بودجه بدهند و به نظر بنده واحدي كه بتواند سياستگذاري مطلوبي براي دولت داشته باشد همين سازمان برنامه و بودجه است.
در گذشته و در دولت نهم و دهم كليات بودجه را سازمان برنامه و بودجه تهيه مي‎ كرد و بعد از تصويب در دولت به كمسيون تلفيق مي‌ رفت و اجراي آن ابلاغ مي‎ شد. بعد هنگام تخصيص، سازمان برنامه و بودجه به تنهايي مي ‎توانست بودجه را آنطور كه صلاح مي ‎داند تخصيص دهد و كم و زياد كند و عملا اين برنامه موضوعيت خود را از دست مي ‎داد. در حالي كه مجلس اين برنامه را تصويب كرده بود و هر گونه اصلاح بايد به مجلس باز مي ‎گشت. بنابراين سازمان برنامه و بودجه تبديل به تصميم‌ گير اساسي مي ‎شد.
در آن مقطع اين سازمان را منحل كردند كه به نظرم كار درستي نبود. اگر كارايي يك سازمان آنطور كه بايد نيست نبايد منحل شود؛ بلكه بايد اشكالات و نارسايي ‎ها را برطرف كرد.
البته امروز هم بنده اعتقاد دارم اين سازمان به يك بازنگري نياز دارد و بايد تقويت شود تا بتواند برنامه ‎هاي تمام بخش‌ ها را تدوين كند. در عين حال هر ساختار و سازماني در مملكت به اين وسعت بخواهد متمركز عمل كند محكوم به شكست است. بايد وظايف و نقش ‎ها بين بخش ‎ها و استان ‎هاي مختلف تقسيم و تفويض اختيارات لازم انجام شود.

*اجرايي شدن 44 درصد مصوبات شوراي گفت ‎و ‎گوي دولت و بخش خصوصي
فارس: چندسالي است كه جلسات مختلفي مثل شوراي گفت ‎و گوي دولت و بخش خصوصي در كشور و به تبع آن در استان برگزار مي ‎شود كه شايد به نظر برسد خروجي مشخصي ندارد؛ لطفا بفرمائيد عملكرد اين شورا را در آذربايجان‌ شرقي چطور مي ‎بينيد؟ آيا اين شورا در استان به نتايج مورد انتظار دست يافته است؟
اقتضاي شرايط اقتصادي كنوني كشور يك نوع قانونمندي هاي قابل انعطاف را مي ‎طلبد. به نظر من در اين شرايط وجود چنين مجامعي بسيار لازم و ضروري است؛ چرا كه با قوانين ثابت نمي‎ توان شرايط متغير را مديريت كرد. خوشبختانه اختيارات لازم نيز در اين مورد تفويض شده و مصوبات شوراي گفت ‎و گو به مثابه قانون است و بايد اجرا شود؛ هر چند حيطه اختيارات محدود و معيني دارد.
در استان ما در 9 ماهه گذشته 44 درصد مصوبات شورا اجرايي شده و بقيه نيز در فرآيند اجرا قرار دارند. اين شورا بين دولت و بخش خصوصي بستري را فراهم كرده تا در يك فضاي صميمي به گفت‎ و گو و دردل بنشينند و از مشكلات هم آگاهي يافته و به تفاهم مشترك برسند. ممكن است عده ‎اي هم گله‎ مند باشند اما شرايط فعلي خيلي بهتر از گذشته و بودن چنين ارتباطي خيلي بهتر از نبود آن است.
اين شورا اگر بتواند به موفقيت 50 تا 60 درصدي هم برسد مطلوب است. خود بنده شوراي استان را موفق ارزيابي مي ‎كنم و معتقدم هر قدر اختيارات بيشتري تفويض شود موفقيت بيشتري نيز حاصل خواهد شد.

*دمه مجنونا دلي بلكه ده ليلا دلي دي!! / چطور به واحدي كه چندبار تسهيلات گرفته و پس نداده تسهيلات دهيم
فارس: در مورد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد چطور؟ برخي از توليدكنندگان انتقادات تندي را متوجه اين ستاد مي‎ كنند و معتقدند مصوباتش برش اجرايي لازم را نداشته و اجراي آنها از اختيار بانك‎ هاي استاني خارج است.
در هر موردي اگر يكطرفه به قاضي رويم قطعا راضي برمي‎ گرديم. كساني كه مشكلات خود را به ستاد تسهيل آورده ‎اند به ميزان 70 تا 80 درصد، مسائلشان حل شده است. البته هر درخواستي لاجرم شدني نيست. كساني كه گلايه شديد دارند ممكن است خواسته غيرمنطقي داشته باشند؛ به قول معروف (دمه مجنونا دلي بلكه ده ليلا دلي دي!!)
بارها به توليدكنندگان اعلام كرده‎ ام بجاي اينكه مدام تكرار كنيد بانك‎ ها همكاري نمي ‎كنند به مصداق بگوييد فلان بانك همكاري نمي ‎كند تا ما هم برخوردهاي لازم را انجام دهيم. اخيرا موردي بود كه بانك اما و اگر مي‎ كرد؛ خودم پيگير بودم و در نهايت مسئله را حل كرديم. اما در برخي مواقع مي ‎بينيم طرف بدهي معوقه يا چك برگشتي دارد؛ در مورد اينها هم نظام بانكي و مالياتي قوانين سفت و سخت و حساسي دارد؛ در نتيجه نمي ‎توان كاري كرد.

فارس: خوب يكي از وظايف مهم ستاد تسهيل كمك به واحدهايي است كه بدهي معوقه يا چك برگشتي دارند و به همين دلايل نمي ‎توانند تسهيلات دريافت كنند؛ در نتيجه به ستاد تسهيل جهت پا درمياني و حل مشكل مراجعه مي‌ كنند؛ اين طور نيست؟
نخير اينجوري نيست!! ببينيد در مورد واحدهايي كه معوقات بانكي دارند در ستاد تسهيل تصميم‌ گيري مي‎ شود بدهي‌ شان تا 6 ماه استمهال شود. مشكل واحدهاي داراي بيش از 100 نفر كارگر هم كه چك برگشتي دارند در شواري تامين مطرح مي‎ شود و بانك‌ ها را متقاعد مي‎ كنيم كه مثلا با دريافت 5 تا 10درصد بدهي مجددا تسهيلات دهند.
70 تا 80 درصد موارد اين چنيني كه در جلسات مطرح شده و بنده نيز حضور داشتم حل شده است. اما در مورد كسي كه پنج سال است معوقاتش را پرداخت نكرده، چند بار هم به ستاد تسهيل آمده و به عهد خود وفا نمي‎ كند و به مرحله مشكوك الوصول رسيده چكار مي‌ شود كرد؟! بانك‌ ها هم پول مردم را به اينها مي‌ دهند و انتظار بازگشت آن را دارند. حال خودتان قضاوت كنيد انصاف است مجددا به چنين واحدهايي پول مردم را امانت دهيم؟! اصلا اختيار آن از بانك استان خارج است.
من نمي‌ گويم همه واحدها اينطوري هستند. اما تعدادي از درخواست ‎ها كه محقق نمي ‎شود به اين برمي ‎گردد كه برآوردن آنها به شكل قانوني امكانپذير نيست. مواردي هم وجود دارند كه متاسفانه با وجود تلاش‎ هاي صورت گرفته هنوز حل نشده‎ اند؛ ولي تا آنجايي كه امكان داشته سعي كرديم مشكلات واحدها را در اين ستاد حل و فصل كنيم.

* نگران وضعيت ماشين ‎سازي تبريز هستيم/ وزارت صمت تدبير جدي‌ تري نسبت به كارخانه داشته باشد
فارس: آقاي دكتر كارخانه ماشين سازي تبريز هنوز هم با وجود تلاش‌ هاي صورت گرفته در وضعيت بلاتكليفي قرار دارد و هيات مديره آن تشكيل نشده است؛ گويي اميدي به احياي مجدد كارخانه نيست؛ بالاخره اين ماجرا به كجا ختم خواهد شد؟
اين كارخانه در اصل متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد بود و سازمان خصوصي‌ سازي به نيابت از آنها كارخانه را به آقاي قربانعلي فرخ‌ زاد فروخته بود. وقتي معامله كان لم يكن تلقي شد به صندوق بازگشت. در جلسه ‎اي كه در اين مورد در استانداري تشكيل داديم اعلام كرديم كه شما حق نداريد زمين‌ هاي كارخانه را بفروشيد بلكه بايد در كارخانه سرمايه‌ گذاري كنيد اگر غير از اين باشد اجازه نمي‌ دهيم صاحب كارخانه باشيد.
صندوق هم كه مثل ساير كانون‎ هاي اينچنيني از توانايي لازم براي اداره كارخانه برخوردار نبود نتوانستند به تعهدات خود عمل كرده و هيات مديره معرفي كنند. در آن ايام كارخانه را به سختي سر پا نگه داشته بوديم. تا اينكه امروز به ايدرو(سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) سپرده شده است. اين سازمان هم 9 ماه فرصت دارد تا به شكل اساسي نسبت به احياء كارخانه تدبير كند.
در هر صورت خودمان هم نگران وضعيت كارخانه هستيم و اميدواريم وزارت صمت تدبير جدي‌ تري نسبت به اين كارخانه داشته باشد. البته وضعيت فعلي بهتر از گذشته است و مجموعه فعالان صنعت ماشين سازي از وضعيت فعلي كارخانه نسبت به گذشته كه كارخانه را به يك فرد خاص فاقد صلاحيت سپرده بودند، راضي‌ تر به نظر مي‌رسند؛ اما مسئله به طور كامل حل نشده است. ما هم پيگير هستيم تا بالاخره احياي كارخانه به سرانجام برسد.

فارس: از ساير شركت‎هاي بحران زده استان مثل بلبرينگ سازي و كمپرسورسازي چه خبر؟
وضعيت بلبرينگ سازي تا حدودي حل شده است. بعد از اينكه شركت اعلام ورشكستگي كرد، ستاد تسويه كارخانه را به شكل اجاره واگذار كرده. كارخانه هم بروزرساني مي‎شود و با تغيير مالكيت به شكل بهره‌بردار كارها پيش مي ‎رود و مشكل خاصي نيست.
اما كمپرسورسازي تبريز متاسفانه 35 ميليارد تومان بدهي دارد و حالا تسهيلات بيشتري مي‎ خواهد و بانك‌ ها هم براي ارائه تسهيلات  سرمايه در گردش تضمين مي‎ خواهند. كمپروسورسازي از صنايع مهم استان به شمار مي‌ رود و متاسفانه هيات مديره شركت توانايي فني و تخصصي لازم براي اداره شركت را ندارند و حتي حاضر نيستند در قبال دريافت تسهيلات بيشتر تضامين مناسبي در اختيار بانك قرار دهند.
ما هم به صورت شفاف به صاحبان صنايع اعلام كرده‎ايم قرار نيست كه آنها مدام بخواهند مشكل ايجاد كنند و ما هم تسهيلات بدهيم و ترميم كننده باشيم. اگر نتوانند واحدشان را اداره كنند سرنوشت ورشكستگي را بايد بپذيرند و مانند بلبرينگ سازي خلع يد شوند تا صنايع به كساني كه داراي اهليت هستند واگذار شود.

*بحران كرونا و تبعات اقتصادي، اجتماعي و امنيتي آن
فارس: آقاي دكتر اجازه بدهيد در آخر بحث به بحران كرونا هم بپردازيم. به نظر شما چطور مي ‎توان تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي حاصل از اين بحران را به حداقل رساند تا كسب و كارها آسيب جدي نبينند و كارگري اخراج نشود؟
متاسفاته بحران كرونا كل كشور را فرا گرفته و فعلا بعد سلامتي و بهداشت جامعه، مهار بيماري، احيا، بستري شدن و خداي نكرده فوتي‎ ها مهم هستند. ساير مسائل مثل ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي موضوع هنوز مشهود نيست ولي مي‎ دانيم اتفاقاتي خواهد افتاد. هر چند كمي دير شده ولي مي‎ توان جلوي بسياري از تبعات منفي بحران كرونا و حوادث ناخوشايند آتي را گرفت. سياست ما نيز همين است.
در مرحله اول همه بايد دست در دست هم دهيم تا اين بيماري را مهار كنيم و جلوي ابتلاي افراد سالم را بگيريم. تاكيد مي‎كنم مردم بايد از حضور در جاهاي پرازدحام خودداري و ملاحظات بهداشتي را رعايت كنند. ميزان ابتلا هر روز افزايش مي ‎يابد.
در فضاي فعلي نيز يك سري از كسب و كارها تعطيل شده‎ اند. بيش از 90 درصد هتل‎ها، رستوران‎ها، مهمانپذيرها، آژانس‎ هاي مسافرتي و كسب و كارهاي اين‌چنيني قطعا متاثر و متضرر شده ‎اند. ولي اگر با همراهي موثر مردم بتوانيم اين يكي دو ماه را سپري كنيم بيماري قطعا ريشه‌ كن خواهد شد و زياد متاثر نمي‌ شويم و در نتيجه كارخانه ‎اي تعطيل و كارگري هم اخراج نمي ‎شود.
براي مقابله با كرونا در استان در حد اختياراتي كه داشتيم اقدامات لازم انجام شده اما برخي از اقدامات مثل اعمال قرنطينه و تعطيلي‌ ها بايد از سوي ستاد ملي كرونا ابلاغ شود. در استان با ممانعتي كه براي ورود گردشگران غيربومي به استان به عمل آورديم جلوي ورود آلودگي از ساير استان‌ ها را گرفته‌ ايم و اگر بتوانيم آلودگي داخل استان را هم مديريت كنيم با عوارض كمتري از اين بحران عبور خواهيم كرد.
معتقدم رسانه‌ ها هم براي آگاهي دادن به جامعه بايد به صورت اقناعي عمل كنند؛ چرا كه به زور نمي‌ توان چيزي را به مردم تحميل كرد. رفتار ما بايد بيشتر نرم‌ افزاري باشد و تلاش كنيم هر فردي پزشك خود و هر خانواده‌ اي پايگاه سلامت باشد تا آثار تبعي اين بيماري به حداقل برسد.

1399/4/15 18:11:19
محروميت‌زدايي از روستاها، اساس توسعه استان/ توسعه بايد متوازن باشد
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 730436 تعداد بازدید از صفحه 819 تعداد بازدید امروز صفحه 21
ارتباط با ما

تماس مستقيم با معاون توسعه و برنامه ريزي: 33394549-041

نمابر به معاون توسعه و برنامه ريزي: 33394549-041نظر سنجي
بنظر شما اطلاعات سايت چقدر مفيد است؟مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي ميباشد
Powered by Tetis PORTAL