سه شنبه 2 بهمن 1397 17:47:59


1396/8/20برگزاري سومين جلسه تخصصي شوراي راهبري سند تدبير توسعه آذربايجان‌شرقي
1396/8/14برگزاري جلسه مشترك شوراي راهبري سند تدبير توسعه و دبيران كميته‌هاي تخصصي
1396/7/23زارع‌زاده خبرداد: تكميل فرم‌هاي اهداي عضو توسط شركت‌كنندگان هم‌انديشي سند تدبير توسعه
1396/7/23خدابخش در جلسه شوراي اداري: سند تدبير توسعه نقشه راه توسعه آذربايجان‌شرقي است
1396/7/20نماينده ولي فقيه در آذربايجان‌شرقي: طراحي مدل‌هاي توسعه‌اي با توجه به توسعه فرهنگي صورت گيرد
1396/7/20قائم مقام وزير كشور: تدوين سند تدبير توسعه از مصاديق حركت شتابان آذربايجان‌شرقي در مسير توسعه است
1396/7/20استاندار آذربايجان‌شرقي: اصلاح ساختار اداري، لازمه توسعه استان است/ لزوم بازنگري در سند تدبير توسعه استان
1396/7/20رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي: نظام پايش سند تدبير توسعه آذربايجان‌شرقي مبتني بر مشاركت است
1396/7/19در دومين جلسه مشورتي حوزه اقتصادي هم‌انديشي سند تدبير توسعه صورت گرفت: پالايش 29 عنوان هسته كليدي پيشنهادي اقتصادي
1396/7/18در دومين جلسه مشورتي حوزه فرهنگي هم‌انديشي سند تدبير توسعه صورت گرفت: بررسي معيارها و عناوين هسته‌هاي كليدي پيشنهادي فرهنگي
1396/7/17در دومين جلسه مشورتي حوزه اجتماعي هم‌انديشي سند تدبير توسعه صورت گرفت: نقد و بررسي عناوين هسته‌هاي كليدي پيشنهادي اجتماعي
1396/7/15در جلسه توجيهي كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مطرح شد: خروجي‌هاي مورد انتظار هم‌انديشي بيستم مهرماه
1396/7/15دكتر بهبودي در مصاحبه با خبرنگاران مطرح كرد: رساندن آذربايجان‌شرقي به جايگاه شايسته از جمله اهداف سند تدبير توسعه
1396/7/13در اولين جلسه مشورتي حوزه فرهنگي هم‌انديشي سند تدبير توسعه مطرح شد: لزوم توجه عميق‌تر بر مسائل فرهنگي همزمان با توسعه اقتصادي و صنعتي استان
1396/7/12در اولين جلسه مشورتي دومين هم‌انديشي سند تدبير توسعه با صاحبنظران اجتماعي مطرح شد: سند تدبير توسعه سند عزم ملي مديران استان آذربايجان‌شرقي است
1396/7/10اولين جلسه از سلسله جلسات مشورتي هم انديشي سند تدبير توسعه استان روزهاي سه شنبه و چهارشنبه برگزار مي شود
1396/7/3دكتر محمدزاده دبير هم انديشي: آغاز ثبت‌نام شركت در دومين هم‌انديشي سند تدبير توسعه استان آذربايجان‌شرقي
1396/7/3دكتر بهبودي خبر داد: برگزاري هم‌انديشي سند تدبير توسعه آذربايجان‌شرقي 20 مهرماه در دانشگاه تبريز
نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir
Powered by Tetis PORTAL