J
I
K
A
B
شنبه 16 آذر 1398 20:36:53

11 مهر 1397 12:33:41
نظام فني مبتني بر دولت كارفرما ديگر پاسخگوي مسائل عمراني نيست

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي گفت: نظام فني و اجرايي ما در گذشته عمدتا با رويكردي مبتني بر دولت كارفرما و بهرهبردار شكل گرفته كه ديگر جوابگوي پروژه‌ها و مسائل عمراني نيست.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي، داود بهبودي پيش از ظهر امروز در جلسه كارگروه منطقه‌اي حوزه نظام فني و اجرايي شمال‌غرب كشور اظهار كرد: تلاش داريم نشستهاي منطقهاي را به شكل فصلي و منظم برگزار كنيم؛ چرا كه معتقديم بسياري از مسائل با تشريك مساعي استانها و استفاده از پتانسيل‎ها و توانمندي‎هاي همديگر حل ميشود.

وي با بيان اينكه دانش ضمني و انباشتهاي كه در استانها وجود دارد اگر از سازمان مركزي بيشتر نباشد، كمتر نيست، افزود: نظام فني و اجرايي كشور ميتواند از آسيب‌شناسيهايي كه در استانها صورت ميگيرد براي حل بعضي از مشكلات و ايده گرفتن بهره برد.

بهبودي يادآور شد: نظام فني و اجرايي، حوزه و دامنه حساسي است كه در شرايط فعلي حساستر هم شده است؛ ما با يك نظام فني و اجرايي مواجهيم كه پيمانكاران بازوان و ياوران سازمان در جريان توسعه و عمران كشور محسوب مي‌شوند.

اين اقتصاددان متذكر شد: مشكلات كلاني كه در بحث اعتبارات، مكانيزم تخصيص، اسناد خزيانه، نوسانات نرخ ارز و ... وجود دارد، مسائل عديده، حساس و مهمي را پيش روي ما قرار داده و در موضوعاتي مثل مشكلات اجرايي، پيمانكاران و كيفيت اجراي پروژهها همه فعالان نظام فني و اجرايي استان‎ها درگير بوده و وظايف مهمي به عهده دارند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي انتقال مسائل و حساسيتها را به سازمان مركزي در دقت و سرعت تصميمات اتخاذي مؤثر دانست و اضافه كرد: استانها در خط مقدم درك چالشها قرار دارند و با همافزايي ميتوانند با اين چالشها به نحو موثرتري مواجه شوند.

وي با بيان اينكه نظام فني و اجرايي ما در گذشته عمدتا با رويكردي مبتني بر دولت كارفرما و بهرهبردار شكل گرفته كه ديگر جوابگوي پروژه‌ها و مسائل عمراني نيست، ادامه داد: تأمين مالي پروژه‎ها از منابع غير دولتي، مشاركت و PPP هنوز جا نيفتادهاند و لازم است بخش عمدهاي از پروژه‎هاي در حال اجرا و بهرهبرداري به نحوي واگذار شوند.

بهبودي در عين حال يادآور شد: دستگاههاي ملي ما متاسفانه در اين مورد بيش از حد چسبندگي داشته و همكاريهاي لازم را به عمل نمي‎آورند.

اين اقتصاددان ابراز داشت: بايد به همان اندازه كه در بحث پيمان و پيمانكاري، رويه و آييننامه وجود دارد، در عرصه خصوصيسازي، مشاركت و واگذاري نيز ترتيبات نهادي، قوانين و فرايندها را تعريف كنيم كه اين اقدامات تازه شروع شده و هنوز نتوانسته جايگاه خود را باز يابد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي اذعان داشت: شاكله سازمان برنامه و بودجه، امور بخشي و متكفل بودجه دولتي به شكل سابق هستند كه بايد اين رويه تغيير يابد تا بتوانيم از ظرفيت اقتصاد داخلي و مشاركت حداكثري مردم و بخش خصوصي بهره گيريم.

احصاء 13 مورد ايراد اساسي در پروژه‌هاي آسفالت آذربايجان‌شرقي

در اين نشست رحيم ميرزايي مدير نظام فني و اجرايي آذربايجان‌شرقي تصريح كرد: گردهماييهاي منطقهاي از سال پيش با توجه به تأكيد نظام فني و اجرايي كشور شروع شده و در استان ما سال گذشته 3 جلسه كارشناسي برگزار و تصميمات مطلوبي اتخاذ شد.

ميرزايي افزود: حل مشكلات و مسائلي كه در حوزه نظام فني و اجرايي و پروژههاي عمراني در چند سال اخير و پس از تشكيل مجدد سازمان برنامه و بودجه به وجود آمده، تعامل و همانديشي بيشتر و موثرتر بين استانها را ميطلبد.

وي ابراز داشت: از دو سال پيش در حوزه كنترل كيفي استان كارهايي انجام داديم و حدود 13 مورد ايراد اساسي در بحث پروژه‌هاي آسفالت استان احصاء كرديم و امسال سه مورد از مشكلات كيفي آسفالت را در سه بعد فني، مالي و قراردادي در اولويت بررسي و ساماندهي قرار داديم.

ميرزايي ادامه داد: در بحث ارزشيابي شركتهاي پيمانكار مشاور نيز اقدامات بديعي را در دستور كار قرار داده‌ايم كه اميدواريم به زودي نتايج اين اقدامات به منصه ظهور برسد.

لازم به ذكر است در اين جلسه كه با حضور مديران نظام فني و اجرايي استان‎هاي آذربايجان‌شرقي و غربي، اردبيل و كردستان برگزار شد، پيرامون مسائل مربوط به حوزه نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي استان‎ها بحث و تبادل‌نظر و براي برگزاري نشست‎هاي آتي كارگروه برنامه‎ريزي شد.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir
Powered by Tetis PORTAL