J
I
K
A
B
جمعه 22 آذر 1398 06:44:46
29 فروردين 1397 11:26:22

 «ميز خدمت الكترونيكي» 

پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي


نوع خدمت

خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي (G۲G)

شرح خدمت

  • از آنجايي كه برنامه ها و سياستهاي اتخاذ شده در ستاد اقتصاد مقاومتي در سال ۹۵ منوط به همان سال نبوده و ادامه دار خواهد بود، ضرورت دارد به صورت مستمر اجرايي شدن برنامه ها پايش و رصد شود؛ بر همين اساس، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با راه اندازي سامانه رصد و پايش اقتصاد مقاومتي، در لحظه تحولات مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتي را رصد كرده و در قالب گزارش‌‌هاي روزانه، هفتگي و ماهيانه به اطلاع مخاطبان خود مي رساند. اين سامانه با در نظر گرفتن دو بعد اطلاع رساني و نظارتي طراحي شده است.

مستندات مورد نياز

  • اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان، ضوابط ملي آمايش سرزمين، سند توسعه استان، برنامه آمايش استان

قوانين و مقررات

  • ابلاغيه سياست كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي،سياست هاي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، برنامه ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتي و طرح هاي ۱۱۴ گانه آن بسته هاي ۵ گانه رونق توليد و اشتغال

پاسخ به سوالات متداول

اگر تحقّق اقتصاد مقاومتي ممكن است، الزامات آن چيست، چه كارهايي بايد انجام بگيرد؟

اولا مسئولان بايد از توليد ملّي حمايت كنند. توليد ملّي، اساس و حلقه اساسي پيشرفت اقتصاد است. مسئولان بايد از توليد ملّي حمايت كنند. چه جوري؟ يك جا كه قانون لازم دارد، حمايت قانوني كنند؛ يك جا كه حمايت قضائي لازم است، انجام بگيرد؛ يك جا كه حمايت اجرايي لازم است، بايد تشويق كنند و كارهايي بكنند؛ بايد اين كارها انجام بگيرد. توليد ملّي بايد رونق پيدا كند. دوّم، صاحبان سرمايه و نيروي كار كه توليدگر هستند، آنها هم بايستي به توليد ملّي اهمّيّت بدهند؛ به چه معنا؟ به اين معنا كه بهره وري را افزايش بدهند. بهره وري، يعني از امكاناتي كه وجود دارد حدّاكثر استفاده بهينه بشود؛ كارگر كه كار ميكند، كار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم اهلل امرء عمل عمالًا فأتقنه، اين معناي بهره وري است؛ از قول پيغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن كسي است كه كاري را كه انجام مي دهد، محكم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن كسي كه سرمايه گذاري ميكند، سعي كند حدّاكثر استفاده از آن سرمايه انجام بگيرد؛ يعني هزينه هاي توليد را كاهش بدهند؛ بعضي از بي تدبيري ها، بي سياستي ها موجب ميشود هزينه توليد برود بالا، بهره وري سرمايه و كار كم بشود. سوّم، صاحبان سرمايه در كشور، فعّاليّت توليدي را ترجيح بدهند بر فعّاليّتهاي ديگر. ما ديديم كساني را كه سرمايه اي داشتند ــ كم يا زياد ــ و ميتوانستند اين را در يك راههايي به كار بيندازند و درآمدهاي زيادي كسب كنند، نكردند؛ رفتند سراغ توليد؛ گفتند ميخواهيم توليد كشور تقويت بشود؛ اين حسنه است، اين صدقه است، اين جزو بهترين كارها است؛ كساني كه داراي سرمايه هستند ــ چه سرمايه هاي كم، چه سرمايه هاي افزون آن را بيشتر در خدمت توليد كشور بگذارند. بعد، مردم در همه سطوح، توليد ملّي را ترويج كنند. يعني چه؟ يعني همين مطلبي كه من دو سه سال قبل از اين، در همين جا با اصرار فراوان گفتم، يك عدّه اي هم از مردم خوشبختانه عمل كردند،امّا همه بايد عمل كنند و آن عبارت است از «مصرف توليدات داخلي» .عزيزان من! شما وقتي كه يك جنس داخلي را خريد ميكنيد به جاي جنس توليد خارجي، هم به همين اندازه كار و اشتغال ايجاد كرده ايد، هم كارگر ايراني را وادار كرده ايد به اينكه ابتكار خودش را بياورد ميدان؛ جنس داخلي كه مصرف شد، آن كننده كار، ابتكاراتي دارد، اين ابتكارات را روزبه روز افزايش خواهد داد؛ شما وقتي كه جنس داخلي مصرف ميكنيد، ثروت ملّي را افزايش داده ايد. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجيح مصرف خارجي به عنوان يك سنّت بود؛ سراغ جنس كه ميرفتند، ]ميپرسيدند[ داخلي است يا خارجي؟ اگر خارجي بود، بيشتر به آن رغبت داشتند؛ اين بايد برگردد و به عكس بشود. آيا با وجود تحريمهاي اقتصادي ميتوان از ظرفيتهاي كشور استفاده كرد؟ ممكن است كسي بگويد اگر تحريم نبود از اين ظرفيّتها ميتوانستيد خوب استفاده كنيد، امّا ]چون[ تحريم هست نميتوانيد از اين ظرفيّتها استفاده كنيد؛ اين خطا است؛ اين حرف، درست نيست. ما در بسياري از مسائل ديگر هم در عين تحريم توانسته ايم به نقطه هاي بسيار برجسته و بالا دست پيدا كنيم؛ يك مثال آن، توليد علم است؛ يك مثال آن، صنعت و فناوري است؛ در اينها ما تحريم بوديم، الان هم تحريم هستيم. در مورد دانش هاي پيشرفته و روز، الان هم درهاي مراكز علمي مهم بِروز دنيا به روي دانشمند ايراني و دانشجوي ايراني بسته است، امّا در عين حال، ما در نانو پيشرفت كرديم، در هسته اي پيشرفت كرديم، در سلّولهاي بنيادي پيشرفت كرديم، در صنايع دفاعي پيشرفت كرديم، در صنايع پهپاد و موشك، به كوري چشم دشمن، پيشرفت كرديم؛ چرا در اقتصاد نتوانيم پيشرفت كنيم؟! ما كه در اين سر صحنه ها و عرصه هاي گوناگون اين همه موّفقيّت به دست آورديم، در اقتصاد هم اگر عزم مان را جزم كنيم و دست به دست هم بدهيم، ميتوانيم اقتصاد را شكوفا كنيم. چشم مان به دست دشمن نباشد كه كِي اين تحريم را برميدارد، كِي فلان نقطه را موافقت ميكند؛ به درك! نگاه كنيم ببينيم خودمان چه كار ميتوانيم بكنيم. ظرفيت هاي كشور ما در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي چه مي باشد؟ يكي از ظرفيّتهاي مهمّ ما، ظرفيّت نيروي انساني ما است .نيروي انساني در كشور ما، يكي از بزرگترين ظرفيّتهاي كشور ما است؛ اين يك فرصت بزرگ است. عرض كرديم، جمعيّت جوان كشور ــ از پانزده سال تا سي سال ــ يك حجم عظيم از ملّت ما را تشكيل ميدهند؛ اين خودش يك ظرفيّت است . تعداد ده ميليون دانش آموخته دانشگاهها را داريم؛ ده ميليون از جوان هاي ما در طول اين سالها از دانشگاهها فارغ التّحصيل شدند. همين حاال بيش از چهار ميليون دانشجو داريم كه اينها در طول چند سال آينده فارغ التّحصيل ميشوند؛ جوانان عزيز بدانند، اين چهار ميليوني كه ميگويم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پايان رژيم طاغوت است؛ جمعيّت كشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر؛ امروز ما اين تعداد دانشجو و فارغ التّحصيل داريم. علاوه بر اينها، ميليونها نيروي مجرّب و ماهر داريم . ببينيد، همينهايي كه در دوران جنگ به داد نيروهاي مسلّح ما رسيدند. در دوران جنگ تحميلي، يكي از مشكلات ما، از كار افتادن دستگاههاي ما، بمباران شدن مراكز گوناگون ما، تهيدست ماندن نيروهاي ما از وسايل لازم ـ مثل وسايل حمل و نقل و اين چيزها ـ بود. يك عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ كه بنده در اوايل جنگ خودم شاهد بودم، اينها را ميديدم؛ اخيراً هم بحمدالله توفيق پيدا كرديم، يك جماعتي از اينها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حاال سنّي از آنها گذشته، امّا همان انگيزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل ميدانهاي جنگ، در صفوف مقدّم، بعضيهايشان هم شهيد شدند؛ تعميرات كردند، ساخت و ساز كردند، ساخت و سازهاي صنعتي؛ اين پل هاي عجيب و غريبي كه در جنگ به درد نيروهاي مسلّح ما خورد، امكانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اينها، به وسيله همين نيروهاي مجرّب و ماهر به وجود آمد؛ امروز هم هستند، امروز هم در كشور ما ماشالله؛ تحصيلكرده نيستند، امّا تجربه و مهارتي دارند كه گاهي از تحصيلكردهها هم بسيار بيشتر و بهتر و مفيدتر است؛ اين هم يكي از امكانات نيروهاي ما است؛ هم در كشاورزي اين را داريم، هم در صنعت داريم. يكي از ظرفيّتهاي مهمّ كشور ما منابع طبيعي است. من سال گذشته در همينجا راجع به نفت و گاز گفتم كه مجموع نفت و گاز ما در دنيا درجهي يك است؛ يعني هيچ كشوري در دنيا به قدر ايران، بر روي هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از همه كشورهاي دنيا ــ شرق و غرب عالم ــ بيشتر است. امسال كه من دارم با شما حرف ميزنم، كشفيّاتي در مورد گاز شده است كه نشان ميدهد كه از آن مقداري كه سال گذشته در آمارهاي ما بود، از آن مقدار هم منابع گازي ما و ذخيره هاي گازي ما افزايش پيدا كرده است؛ اين وضع نفت و گاز ما است . بيشترين ذخيره منابع انرژي ــ كه همه دنيا روشني خود، گرماي خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژي دارد، از نفت و گاز دارد ــ در كشور ما است .علاوه بر اين، معادن طلا و معادن فلزّات كمياب در سرتاسر اين كشور پراكنده است و وجود دارد. سنگ آهن، سنگهاي قيمتي، انواع و اقسام فلزهاي لازم و اساسي ــ كه مادر صنايع محسوب ميشوند ــ در كشور وجود دارد؛ اين هم يك ظرفيّت بزرگي است. ظرفيّت ديگر موقعيّت جغرافيايي ما است؛ ما با پانزده كشور همسايه هستيم كه اينها رفت وآمد دارند. حمل و نقل ترانزيت يكي از فرصتهاي بزرگ كشورها است؛ اين براي كشور ما هست و در جنوب به درياي آزاد و در شمال به آبهاي محدود منتهي ميشود. در اين همسايه هاي ما، در حدود ۳۷۰ ميليون جمعيّت زندگي ميكنند كه اين مقدار ارتباطات و همسايه ها، براي رونق اقتصادي يك كشور يك فرصت بسيار بزرگي است. اين علاوه بر بازار داخلي خود ما است؛ يك بازار ۷۵ ميليوني كه براي هر اقتصادي، يك چنين بازاري بازار مهمّي است. يك ظرفيّت ديگري كه در كشور وجود دارد، زيرساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري است؛ نرم افزاري مثل اين سياستهاي اصل ۴۴ ،سند چشم انداز و اين كارهايي كه در اين چند سال انجام گرفته و همچنين زيرساختهاي گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و كارخانه و امثال اينها؛ اينها زمينه هاي بسيار خوبي براي پيشرفت اقتصاد كشور است، اينها ظرفيّتهاي يك كشور است. با توجه به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، مشكلات كنوني اقتصاد كشور حل خواهد شد؟ در اينكه گفتيم اقتصاد مقاومتي بهترين راه حلّ مشكلات اقتصادي كشور است شكّي نيست، امّا معناي آن اين نيست كه ناظر به مشكلات كنوني كشور است ـ كه يك مقداري از آن مربوط به تحريم است، يك مقداري از آن مثالً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است ـ نه، اين مال هميشه است. اقتصاد مقاومتي يعني مقاوم سازي، محكم سازي پايه هاي اقتصاد؛ اين چنين اقتصادي چه در شرايط تحريم، چه در شرايط غير تحريم، بارور خواهد بود و به مردم كمك ميكند. 


مدت زمان انجام خدمت

  • يك ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

  • ندارد

مسئول اصلي ارائه خدمت

  • خانم اشراقي  041-33394295

مراحل گردش كار

طراحي اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان
تهيه و جمع آوري اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي در قالب فرم هاي طراحي شده
نظارت و پايش اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان
ورود اقدامات و برنامه ها در سامانه
به روز رساني اقدامات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي استان
چاپ اطلاعات

بيانيه سطح توافق خدمتنشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL