J
I
K
A
B
پنجشنبه 30 خرداد 1398 00:40:14
20 فروردين 1398 10:11:7
بهبودي اعلام كرد:
شرايط فعلي بهترين زمان براي انتقال ادبيات و گفتمان توسعه به جامعه است/تشريح فعاليت‏‌هاي مجامع تعامل توسعه
رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي آذربايجان‎شرقي مي‎گويد: وقتي از توسعه مشاركت‌محور صحبت مي‎شود، قلب اين محور و هسته اصلي اين مشاركت گفت‎وگو است؛ بنابراين توسعه اول از گفت‎وگو آغاز مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي، داوود بهبودي با اشاره به فعاليت مجامع تعامل توسعه در استان توضيح مي‎دهد: اگر بتوانيم گفت‎وگو كنيم به سمت توسعه نزديك‌تر مي‌شويم. مجامع تعامل توسعه هرچند داراي سه شاخه اصلي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است كه در هر كدام از اين شاخه‎ها كميته‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كنند و در بعضي از محورها بيش از 30 جلسه موضوعي برگزار كرده‌ايم كه در هر يك از اين جلسات اهل فن، صاحبان تجربه، تخصص و كساني كه دغدغه توسعه استان را دارند حضور ‎يافته و به بحث و تبادل نظر پرداخته‎اند.

در ادامه مشروح گفت‎وگوي ما با داوود بهبودي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي آذربايجان‎شرقي در ارتباط با تشكيل، راه‎اندازي و فعاليت نهادهاي تازه تأسيس «مجامع تعامل توسعه» در استان تقديم حضور مي‎شود:
  

*توسعه به صورت تك بعدي توسط دولت نمي‎تواند شكل گيرد

چطور شد كه به فكر تشكيل مجامع تعامل توسعه در آذربايجان‎شرقي افتاديد؟

توسعه يك مفهوم چند وجهي است و در آن عرصه‎هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي موضوعيت دارند. در واقع توسعه بايد از دو بعد پيگيري و رصد شود؛ يك جنبه آن به برخورداري‌ها برمي‎گردد و جنبه ديگر مربوط به رضايتمندي است. استان آذربايجان‌شرقي توسعه يافته استاني است كه جنبه برخورداري و رضايتمندي مردمان آن توأمان حاصل شود.

با توجه به استعدادها، ظرفيت‎ها و سابقه ديرينه‎اي كه آذربايجان‌شرقي در عرصه‌ سرمايه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد؛ طبيعتا بايد جايگاه ويژه‌اي در سطح توسعه‎يافتگي كشور داشته باشد. همانطور كه مي‎دانيد يكي از اصلي‌ترين وظايف و مأموريت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي تولي‌گري، راهبري و رصد توسعه است.

در گذشته ايفاي نقش اصلي رسيدن به توسعه بر عهده دولت‎ها تلقي مي‎شد، ولي با توجه به اينكه توسعه بايد به شكل مشاركتي اتفاق افتد و به صورت تك بعدي توسط دولت نمي‎تواند شكل گيرد، ما به اين سمت حركت كرديم كه توسعه را در استان با رويكرد مشاركتي دنبال كنيم.

در واقع ما توسعه را مثلثي مي‌دانيم كه يك ضلع آن دولت به عنوان راهبر توسعه، يك ضلع آن ملت و آحاد مردم به عنوان ذي‌نفعان، عاملان و هدف توسعه و ضلع ديگر حلقه واسط اين دو ضلع يعني نهادهاي مدني هستند. اين نهادهاي مدني مي‎توانند متشكل از اقشار صاحب‌نظر، ذي‌نفوذ و مرجعي باشند كه مي‎توانند هم پيوند بين دولت و مردم را در فرآيند توسعه تسهيل و تحكيم كنند و هم يك جريان تعامل را بين اين دو ايجاد كنند. مجمع تعامل توسعه عمدتا با اين رويكرد شكل گرفت كه ما نهادي را بسيج كنيم كه بتواند جريان توسعه را با مشاركت خود مردم تعريف، بازتعريف و طراحي كند.
  

خوب اگر بخواهيد مجمع تعامل توسعه را در يك يا چند جمله تعريف كنيد، چه مي‌گوييد؟

مجمع تعامل توسعه نهاد تسهيل‌گر جريان توسعه با پيوند دادن سه ضلع مثلث توسعه يعني مردم، دولت و نهادهاي مدني است كه با استفاده از ادبيات مشاركت، گفت‌وگو و تعامل تسريع جريان توسعه را پيگيري مي‎كند.
  

*توسعه اول از گفت‌وگو آغاز مي‌شود

با اين اوصاف چطور مي‌توان ادبيات مشاركت را براي رسيدن به توسعه ايجاد و نهادينه كرد؟

وقتي از توسعه مشاركت‌محور صحبت مي‎شود قلب اين محور و هسته اصلي اين مشاركت گفت‎وگو   است؛ بنابراين توسعه اول از گفت‎وگو شروع مي‌شود. اگر بتوانيم گفت‎وگو كنيم (مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم، مردم با نهادهاي مدني، نهادهاي مدني با دولت و ...) به سمت توسعه نزديك‌تر مي‌شويم. اين مجامع هرچند داراي سه شاخه اصلي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است كه در هر كدام از اين شاخه‎ها كميته‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كنند و در بعضي از محورها بيش از 30 جلسه موضوعي برگزار شده كه در هر يك از اين جلسات اهل فن، صاحبان تجربه، تخصص و كساني كه دغدغه توسعه استان را دارند حضور يافته و به بحث و تبادل نظر مي‌پردازند. البته رويكرد كلي ما اين است كه يك نگاه استراتژيك داشته باشيم و خيلي به شكل موردي و جزئي به مسائل نگاه نكنيم. در تمام شهرستان‌هاي استان اين حركت انجام شد. در شهرستان‎ها از فرمانداران محترم و ائمه جمعه محترم درخواست كمك كرديم كه اكثرا در جلسات مختلف حضور يافتند.
  


به فعاليت مجمع در شهرستان‎ها اشاره كرديد؛ لطفا در اين مورد بيشتر توضيح دهيد.

از آنجا كه توسعه يك موضوع فراگير است همه عرصه و پهنه جامعه و محيط‎‌هاي شهري و روستايي را در بر مي‌گيرد. استان ما 21 شهرستان دارد و نزديك به 4 ميليون جمعيت آذربايجان‎شرقي در اين پهنه سرزميني به عنوان يك استان فعال و تاثيرگذار در سطح كشور استقرار دارند. بنابراين بايد اين مجمع را نه فقط در مركز استان بلكه در مقياس تمام شهرستان‎ها پيش مي‎برديم. اتفاقا شروع اين حركت از شهرستان‌ها بود و قبل از اينكه در مركز استان اين حركت را آغاز كنيم اول در تمام شهرستان‌ها حضور پيدا كرديم و اين نهاد نوپا را شكل داديم و مرحله استقرار اوليه را طي كرديم؛ اما پس از اين، فعاليت‎ها بايد به شكل درونزا تداوم يابد؛ البته هر كجا هم نياز به كمك و حمايت ما بود دريغ نخواهيم كرد و در ارائه اطلاعات، بهره‌‎گيري از بازخوردها، تهيه برنامه‌هاي توسعه و ... در كنار اين مجامع هستيم.
  

براي اينكه اهداف توسعه‌اي استان در شهرستان‎ها نيز محقق شود، چه انتظار خاصي از مجامع تعامل توسعه شهرستان‎ها داريد؟

با توجه به اينكه دومين نسخه سند تدبير توسعه استان تهيه شده انتظار داريم اعضاي اين مجامع و ياوران توسعه در شهرستان‎ها سند تدبير توسعه شهرستان‌ها را در راستاي سند استان تهيه كنند كه اين ميثاقي مي‎شود بين مردم، مسوولان، خبرگان و نخبگان شهرستان كه مسير توسعه شهرستان را باز كنند.
  

همانطور كه مستحضريد تشكل‌هاي مشابه متعددي جلسات مشابه مجامع تعامل توسعه را با عناوين مختلف و متفاوت تشكيل مي‌دهند كه معمولا عمر كوتاهي داشته و در نيل به اهداف تعريف شده خود چندان موفق نيستند، با اين اوصاف چه تضميني وجود دارد پيشنهاداتي كه در جلسات مجامع تعامل توسعه مطرح و نتيجه‎گيري‌هايي كه مي‌شود، منتهي به اجرا و عملياتي شود؟

بله؛ همانطور كه اشاره كرديد، جلسات مشابهي در جاهاي مختلف برگزار مي‎شود و ما مدعي نيستيم اين اولين جرياني است كه چنين جلساتي را برگزار مي‌كند. از قبل هم تشكلات و تجمعاتي كه اين دغدغه را داشتند وجود داشته‌اند. تكثر فعاليت نهادهاي مشابه هم اتفاق مباركي است، چرا كه اين تشكل‎ها هم راستا و هم هدف هستند و هيچ‌گاه در تعارض با هم نبوده‎اند. در واقع هر چه نهادهاي توسعه‌اي بيشتر باشد به نفع جامعه است، چرا كه مي‌توانند ظرفيت بيشتري را بسيج كنند. در مورد تضمين هم بايد بگويم جريان توسعه يك جريان تضميني نيست بلكه يك جريان درونزاي تدريجي است.
  


*مجمع تعامل توسعه زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري را فراهم مي‌سازد

دولت (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و فرمانداري‌ها) دقيقا چه نقشي در پشتيباني از مجامع تعامل توسعه ايفا خواهد كرد؟

در گذشته ظرفيت‌هاي مالي دولت به عنوان تنها متولي توسعه مورد توجه بود؛ در حالي كه دولت وظايف بزرگتري دارد كه تامين مالي بخشي از اين وظايف است و حتي بدون تامين مالي هم مي‎تواند نهاد مهم و موثري در جريان توسعه باشد. در سال‌هاي اخير به دلايل مختلف توان مالي دولت در انجام كارهاي كالبدي و اجراي پروژه‌هاي فيزيكي تا حدي محدود شده ولي اين به معني محدود شدن نقش توسعه‌اي دولت نيست. اگر مجمع تعامل توسعه بتواند در جريان توسعه به ايده‌هايي برسد و زيرساخت‎هاي نرم‌افزاري را فراهم كند بسياري از عمليات سخت‎افزاري در داخل اين نرم‎افزار قابل انجام است.

در عين حال وقتي مي‎خواهيم يك كار سخت‌افزاري انجام دهيم كه نيازمند تامين مالي است، اولا همين تشكل‎ها به لحاظ پيوندي كه ايجاد و سرمايه اجتماعي و اعتمادي كه جلب كرده‎اند، مي‎توانند منابع مالي ناشناخته‎اي را بسيج كنند. سازمان مديريت و برنامه‎ريزي هم اينجا يك نقش تسهيل‎گري دارد و از ظرفيت اداري، مالي و حاكميتي خود در جهت توسعه استان بهره مي‎برد. در واقع يكي از نقاط قوت مجمع تعامل توسعه اين است كه به نظام تصميم‌سازي و تخصيص منابع دسترسي دارد.
  

*در شرايط فعلي راه نجاتي جز گسترش تعامل و گفت‎وگو در مسير توسعه نداريم

با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه استقبال نخبگان و فرهيختگان را از اين مجمع چطور ديديد؟ به نظر شما انگيزه لازم در قشر نخبه جامعه براي حضور در چنين تشكلي وجود دارد؟

وقتي اين حركت را شروع مي‎كرديم بعضي‎ها اين خرده را از ما مي‌گرفتند كه شرايط اجتماعي به نحوي نيست كه بتوانيم به اين عرصه ورود پيدا كنيم و اساسا چه انگيزه‎اي بايد وجود داشته باشد؟!  برعكس اين صحبت‎ها ما فكر مي‌كنيم اتفاقا شرايط فعلي بهترين زمان است كه اين ادبيات و گفتمان را به جامعه منتقل كنيم. در شرايط فعلي راه نجاتي جز گسترش تعامل و گفت‎وگو در مسير توسعه    نداريم. بنابراين هم حاكميت بايد به ترويج ادبيات گفت‎وگو كمك كند و هم آحاد جامعه، اقشار مرجع و فعالان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همه بايد بپذيرند پيش شرط و اصولي‎ترين مسير بهبود وضعيت معيشتي مردم و رسيدن به توسعه، تعامل و جلب مشاركت است. به هر صورت اقشار مختلف مرجع و تاثيرگذار استان و كساني كه دغدغه توسعه جامعه را دارند با توجه به صداقتي كه مشاهده مي‎كنند و اعتمادي كه دارند همراهي‎هاي لازم را به عمل مي‎آورند و در آينده اگر اين سرمايه اجتماعي تقويت شود، مي‎توان به توسعه‎يافتگي مورد انتظار استان اميدوار بود.
  

كمي هم در مورد چشم‎انداز آتي مجمع تعامل توسعه استان صحبت كنيد.

افق آينده ما اين است كه جلسات مجمع تعامل توسعه كه يك نهاد خودجوش و درونزا خواهد بود به شكل پايدار با حضور خود مردم و فعالان اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ادامه پيدا كند. اين تشكل كاملا فراگير است و ما علاقمنديم از تمام سليقه‌ها براي حضور در اين مجمع دعوت كنيم و از ظرفيت آنها بهره بريم؛ از اين رو هيچ قيد و بند سياسي نداريم و دست ياري به سمت همه كساني كه قلبشان براي اعتلاي وطن و آذربايجان مي‌تپد دراز مي‌كنيم و مشتاقيم از سرمايه‎هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اين عزيزان در راستاي توسعه استان بهره بريم.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL