يكشنبه 6 فروردين 1396 23:31:30


    

دكتر حيدر فتح‌زاده قريبه

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1395/12/17برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل استاندارد با نمايندگان سازمان برنامه و بودجه
1395/12/17برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت آموزش و پرورش استان
1395/12/14جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل ورزش و جوانان با سازمان برنامه و بودجه استان
1395/12/9جلسه كارگروه توسعه مديريت ثبت احوال با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه
1395/12/9جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل فرودگاه‌ها با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه
1395/12/7برگزاري نشست كارگروه توسعه مديريت اداره كل هواشناسي استان آذربايجان شرقي
1395/12/4برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت سازمان برنامه و بودجه و اداره كل انتقال خون
1395/12/3معاون سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي تاكيد كرد: لزوم توجه جدي به مستندسازي عملكرد از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مختلف
1395/12/1جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره ميراث فرهنگي استان با حضور كارشناسان سازمان برنامه و بودجه استان
1395/11/28جلسه مشترك كارگروه توسعه مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان برنامه و بودجه استان
1395/10/13از سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه استان صورت گرفت: انتصاب دكتر فتح زاده به سمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
 
 
 
 
 
نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir
Powered by Tetis PORTAL