پنجشنبه 2 آذر 1396 11:03:15

 

دكتر حيدر فتح‌زاده قريبه

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1396/8/21برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل پزشكي قانوني استان
1396/8/20برگزاري دومين جلسه كارگروه توسعه مديريت پست آذربايجان‌شرقي
1396/8/18برگزاري اولين جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل دامپزشكي استان
1396/8/17تشكيل جلسه كميسيون توسعه مديريت در شركت آبفار آذربايجان‌شرقي
1396/8/16با حضور دكتر بهبودي برگزار شد: چهارمين نشست آشنايي با حقوق شهروندي دستگاه‌هاي دولتي آذربايجان‌شرقي
1396/8/1برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل ثبت اسناد و املاك آذربايجان‌شرقي
1396/7/25برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل انتقال خون آذربايجان‌شرقي
1396/7/20برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان
1396/7/17برگزاري دومين نشست كارگروه توسعه مديريت اداره كل هواشناسي استان
1396/7/14برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
1396/7/13حسيني خبر داد: بهبود رتبه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان در سال 96
1396/7/2برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت شركت گاز آذربايجان‌شرقي
1396/7/1برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل امور عشاير آذربايجان‌شرقي
1396/6/30برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل نوسازي مدارس آذربايجان‌شرقي
1396/6/30برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت شركت شهرك‌هاي صنعتي استان
1396/6/29برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان‌شرقي
1396/6/25برگزاري دوره آموزشي حقوق شهروندي براي رابطين دستگاه‌هاي اجرايي
1396/6/25برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت آذربايجان‌شرقي در فرودگاه تبريز
1396/6/16دكتر بهبودي در ديدار با مديران و كارشناسان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان: اعتماد مديريت عالي استان به جشنواره شهيد رجايي مايه دلگرمي است
1396/6/3برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل امور مالياتي آذربايجان‌شرقي
1396/6/1برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت پست استان آذربايجان‌شرقي
1396/5/25برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت شركت عمران شهر جديد سهند
1396/5/23برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت شركت برق منطقه‌اي آذربايجان
1396/5/21برگزاري اولين جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل تبليغات اسلامي آذربايجان‌شرقي
1396/5/20فتح‌زاده خبر داد: كسب عنوان نخست ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها توسط آموزش و پرورش استان
1396/5/17برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان‌شرقي
1396/4/25برگزاري نشست تخصصي تغييرات جمعيتي و نيازهاي پيش‌ رو
1396/4/11برگزاري كارگاه شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد سال 95 سازمان جهاد كشاورزي
1396/4/10برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي ارزيابي عملكرد در اداره كل امور اقتصادي و دارايي
1396/3/31برگزاري كارگاه توجيهي ارزيابي عملكرد سال 95 در اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان‌شرقي
1396/3/30برگزاري كارگاه توجيهي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان‌شرقي
1396/3/20برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت آموزش فني و حرفه‌اي آذربايجان‌شرقي
1396/3/18برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان‌شرقي
1396/3/17برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان‌شرقي
1396/3/4رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي: دولت الكترونيك راه تحقق شفافيت و توسعه حقوق شهروندي است
1396/2/26بازديد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان از زير ساخت‌هاي حمل و نقل ريلي
1396/2/21لزوم حضور جدي دانشگاه‌ها در برنامه‌هاي تحول اداري و ارزيابي عملكرد
1396/2/21معاون سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي خبر داد: آمادگي سازمان براي برگزاري دوره SWOT براي روساي كارگروه توسعه مديريت
1396/2/19معاون سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي تاكيد كرد: لزوم نهادينه كردن آينده‌نگري و آينده‌پژوهي در سيستم سازمان‌ها
1396/2/17سازمان‌هاي مبتني بر ايستايي محكوم به شكست هستند/ سازمان‌هاي موفق نيازآفرين هستند
1396/2/16لزوم توجه جدي بر سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع در دستگاه‌هاي اداري
1396/2/12برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل امور مالياتي آذربايجان شرقي
1396/2/12معاون سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي: ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها به منزله حيثيت سازماني است
1396/2/10معاون سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي خبر داد: تدوين سند توسعه مديريت استان آذربايجان شرقي در سال جاري
1396/2/2در بازديد فتح‌زاده از كانون پرورش فكري مطرح شد: مراكز سيار شهري و روستايي كانون پرورشي افزايش مي‌يابد
1395/12/17برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل استاندارد با نمايندگان سازمان برنامه و بودجه
1395/12/17برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت آموزش و پرورش استان
1395/12/14جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل ورزش و جوانان با سازمان برنامه و بودجه استان
1395/12/9جلسه كارگروه توسعه مديريت ثبت احوال با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه
1395/12/9جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره كل فرودگاه‌ها با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه
1395/12/7برگزاري نشست كارگروه توسعه مديريت اداره كل هواشناسي استان آذربايجان شرقي
1395/12/4برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت سازمان برنامه و بودجه و اداره كل انتقال خون
1395/12/3معاون سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي تاكيد كرد: لزوم توجه جدي به مستندسازي عملكرد از سوي دستگاه‌هاي اجرايي مختلف
1395/12/1جلسه كارگروه توسعه مديريت اداره ميراث فرهنگي استان با حضور كارشناسان سازمان برنامه و بودجه استان
1395/11/28جلسه مشترك كارگروه توسعه مديريت بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان برنامه و بودجه استان
1395/10/13از سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه استان صورت گرفت: انتصاب دكتر فتح زاده به سمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir
Powered by Tetis PORTAL