پنجشنبه 2 آذر 1396 11:09:32
26 ارديبهشت 1396 13:26:16
توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات از اهداف بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال است

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي توسعه صادرات غير نفتي به ميزان 25 درصد، مديريت هدفمند واردات و ايجاد رشد اقتصادي 8 درصدي را از مهمترين اهداف بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي، داود بهبودي در نخستين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سالجاري اظهار داشت: با توجه به رويكردهاي پنجگانه اقتصاد مقاومتي (درون‌زايي، برون‌گرايي، دانش‌بنياني، مردمي بودن و عدالت بنيان بودن) و به منظور رونق توليد و ايجاد رشد اقتصادي 8 درصدي، تداوم نرخ تورم تك‌رقمي، افزايش سرمايه‌گذاري، گسترش نقش بخش خصوصي، استقرار مديريت كارآمد، توسعه صادرات غيرنفتي به ميزان 25 درصد و مديريت هدفمند واردات، بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال مورد تصويب ستاد فرماندهي مركز و استان قرار گرفته است.
وي بسته‌هاي پنج‌گانه رونق توليد و اشتغال را شامل بسته ارتقاء توان توليد ملي، بسته جذب توسعه و تعميق تكنولوژي، بسته تجارت خارجي (توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات)، بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي كار و بسته تامين مالي و سرمايه‌گذاري عنوان كرد.
بهبودي تصريح كرد: هر يك از بسته‌هاي پنچ‌گانه در برگيرنده پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيمه تمام دستگاه‌هاي اجرايي، پروژه‌هاي سند تدبير توسعه استان، تنظيم برش سال 96 پروژه ها و زمانبندي مشخص براي اجرا، وظايف تعيين شده براي 25 دستگاه اجرايي ملي و استاني (مسئول و همكار) و پايش و گزارش مستمر اقدامات به عمل آمده براي اجراي مصوبات ابلاغي ستاد است.
بهبودي ادامه داد: الزامات اجرايي بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال عبارتند از اجراي كليه وظايف محوله توسط دستگاه هاي اجرايي، تهيه و تنظيم برنامه اجرايي مطابق مفاد زمانبندي مندرج در بسته‌ها، ارائه گزارش ماهانه اقدامات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به دبيرخانه، انجام همكاري‌هاي لازم توسط دستگاه‌هاي اجرايي همكار متناسب با درخواست دستگاه مجري و نظارت بر اجراي مصوبات و ارزيابي عملكرد هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي توسط دبيرخانه ستاد.
دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در عين حال خاطرنشان ساخت: حسب نياز تكاليف، پروژه‌ها و بسته‌هاي مكمل متعاقبا اعلام خواهد شد.
وي توضيح داد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت اجراي طرح رونق توليد با هدف رفع موانع و رونق توليد در ده‌هزار واحد صنعتي و معدني به منظور افزايش ميزان ايجاد اشتغال و توليدات، تكميل و بهره‌برداري از 6 هزار طرح صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد، تقويت خوشه‌هاي صنعتي و شبكه‌سازي و به هم‌رساني كسب و‌كارها با تأكيد بر واحدهاي صنفي و بنگاه‌هاي توليدي خرد، كوچك و متوسط در دستور كار قرار دارد.
بهبودي افزود: در بخش كشاورزي توسعه و فرآوري گياهان دارويي، توسعه باغات در اراضي شيب‌دار،‌ توسعه زراعت چوب، توسعه فعاليت زنبورداري و پرورش نوغان داري و توليد ابريشم، توسعه ظرفيت لازم براي افزايش قابليت نگهداري محصولات اساسي كشاورزي، تسهيل برندسازي محصولات كشاورزي از طريق بخش خصوصي و تقويت نهادهاي مالي جهت تامين و تجهيز سرمايه و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با مشاركت مردم مورد تاكيد است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي همچنين از برنامه‌ريزي براي استقرار صنايع بسته‌بندي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و افزايش 30 درصدي صادرات مجدد، برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي و دائمي به منظور ارائه محصولات و كالاهاي توليد داخل كشور، احداث شركت‌هاي تداركاتي براي تأمين كالا صنايع و استقرار شركت‌هاي تأمين خدمات صنايع انرژي و افزايش رشد 20 درصدي استقرار شركت‌هاي دانش‌بنيان در مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور ياد كرد.
وي ابراز داشت: در حوزه اشتغال نيز در جهت پياده‌سازي طرح‌هاي اشتغال عمومي با هدايت فعاليت‌هاي عمومي و عام‌المنفعه با جلب مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و جوامع محلي، اعمال مشوق‌هاي مختلف به بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور حرفه‌آموزي و ارتقاء شايستگي‌هاي حرفه‌اي شاغلين، تقويت و توسعه مراكز مشاوره، خدمات كارآفريني و كلينيك‌هاي كسب‌و‌كار و عارضه‌يابي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بويژه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تلاش مي‌شود.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL