پنجشنبه 2 آذر 1396 11:04:33
26 ارديبهشت 1396 13:15:50
رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي مطرح كرد: توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات از اهداف بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي توسعه صادرات غير نفتي به ميزان 25 درصد، مديريت هدفمند واردات و ايجاد رشد اقتصادي 8 درصدي را از مهمترين اهداف بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي، داود بهبودي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به رويكردهاي پنجگانه اقتصاد مقاومتي (درون‌زايي، برون‌گرايي، دانش‌بنياني، مردمي بودن و عدالت بنيان بودن) و به منظور رونق توليد و ايجاد رشد اقتصادي 8 درصدي، تداوم نرخ تورم تك‌رقمي، افزايش سرمايه‌گذاري، گسترش نقش بخش خصوصي، استقرار مديريت كارآمد، توسعه صادرات غيرنفتي به ميزان 25 درصد و مديريت هدفمند واردات، بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال مورد تصويب ستاد فرماندهي مركز و استان قرار گرفته است.

وي بسته‌هاي پنج‌گانه رونق توليد و اشتغال را شامل بسته ارتقاء توان توليد ملي، بسته جذب توسعه و تعميق تكنولوژي، بسته تجارت خارجي (توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات)، بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي كار و بسته تامين مالي و سرمايه‌گذاري عنوان كرد.

بهبودي تصريح كرد: هر يك از بسته‌هاي پنچ‌گانه در برگيرنده پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيمه تمام دستگاه‌هاي اجرايي، پروژه‌هاي سند تدبير توسعه استان، تنظيم برش سال 96 پروژه ها و زمانبندي مشخص براي اجرا، وظايف تعيين شده براي 25 دستگاه اجرايي ملي و استاني (مسئول و همكار) و پايش و گزارش مستمر اقدامات به عمل آمده براي اجراي مصوبات ابلاغي ستاد است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي ادامه داد: الزامات اجرايي بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال عبارتند از اجراي كليه وظايف محوله توسط دستگاه‌هاي اجرايي، تهيه و تنظيم برنامه اجرايي مطابق مفاد زمانبندي مندرج در بسته‌ها، ارائه گزارش ماهانه اقدامات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به دبيرخانه، انجام همكاري‌هاي لازم توسط دستگاه‌هاي اجرايي همكار متناسب با درخواست دستگاه مجري و نظارت بر اجراي مصوبات و ارزيابي عملكرد هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي توسط دبيرخانه ستاد.

وي ابراز داشت: بر اساس بسته‌هاي اشتغال در جهت پياده‌سازي طرح‌هاي اشتغال عمومي با هدايت فعاليت‌هاي عمومي و عام المنفعه با جلب مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و جوامع محلي، اعمال مشوق‌هاي مختلف به بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور حرفه‌آموزي و ارتقاء شايستگي‌هاي حرفه‌اي شاغلين، تقويت و توسعه مراكز مشاوره، خدمات كارآفريني و كلينيك‌هاي كسب‌و‌كار و عارضه‌يابي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بويژه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تلاش مي‌شود.

 

 

 


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL