پنجشنبه 2 آذر 1396 11:08:17
10 ارديبهشت 1396 7:31:9
انجام تكاليف برنامه ششم از اهداف بسته اشتغال ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي تحقق اقتصاد مقاومتي و انجام تكاليف برنامه ششم را از جمله اهداف بسته اشتغال ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي، داود بهبودي ديشب در جلسه شوراي برنامه‌ريزي استان اظهار داشت: پيرو نامگذاري سال جديد به نام اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال كه در ادامه فعاليت‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي سال گذشته صورت گرفت، امسال بيشترين تاكيد روي مقوله توليد و اشتغال است.

وي افزود: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور براي ايجاد اشتغال بسته‌اي تنظيم كرده كه با رويكردهاي درونزايي، برونگرايي، دانش بنياني و عدالت محوري منطبق بوده و هم تحقق اقتصاد مقاومتي و هم انجام تكاليف برنامه ششم را براي رونق توليد، رشد اقتصادي هشت درصدي، افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات غيرنفتي به ميزان 25 درصد، هدفمندسازي واردات و گسترش نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور مد نظر قرار داده است.

بهبودي تامين مالي و سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و توانمندسازي نيروي كار، ارتقاء توان توليد ملي، صادرات غيرنفتي و بحث اقتصاد دانش بنيان و تعميق تكنولوژي را از محورهاي اصلي بسته اشتغال ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور عنوان كرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي با بيان اينكه 25 دستكاه مركزي وظيفه‌مند هستند اقدامات خاصي در اين ارتباط انجام دهند، افزود: علاوه بر اولويت‌هاي تعيين شده در برنامه ششم پروژه‌هاي سند تدبيرتوسعه استان و هسته‌هاي كليدي اين سند كه در واقع نسخه عملياتي برنامه ششم به شمار مي‌رود مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اين مسئول با اعلام اينكه برش سال 96 سند تدبير توسعه و همچنين برش برنامه ششم با رويكرد اشتغال را تدوين مي كنيم، بر لزوم اجراي تمام وظايف محوله توسط دستگاه‌ها، ارائه گزارش ماهانه اقدامات دستگاه‌ها و انجام همكاري‌هاي لازم توسط دستگاه‌ها متناسب با درخواست دستگاه مجري تاكيد كرد.

بهبودي اذعان داشت: حسب نياز تكاليف پروژه‌ها و بسته‌هاي مكمل متعاقبا ابلاغ خواهد شد و تاكيد ما اين است تكاليفي كه در سند تدبير توسعه لحاظ شده برنامه‌هاي برنامه ششم را پوشش مي‌دهد.

وي با بيان اينكه تجميع سرمايه‌هاي خرد داخلي بحثي مهم در حوزه تامين مالي بوده و در حوزه اشتغال محوريت تركيب اشتغال و توانمندسازي نيروي كار است، اضافه كرد: در بسته اشتغال ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تقويت و توسعه مراكز مشاوره خدمات كارآفريني و كلينيك هاي كسب و كار و ايجاد و توسعه صندوق‌هاي مختلف حمايتي مورد توجه قرار گرفته است.

بهبودي يادآور شد: در استان آذربايجان شرقي در راستاي ايجاد اشتغال كه خروجي رونق توليد خواهد بود، با توجه به اينكه برنامه ريزي‌هاي منسجم تري در استان صورت گرفته علاوه بر تكاليف ملي كارهاي ديگري هم مي‌توانيم انجام دهيم؛ منطقه ويژه علم و فناوري ربع رشيدي تبريز هم وظايف سنگيني به عهده داشته و ساير دستگاه‌ها هم بايد براي تعامل با اين منطقه اقدام كنند.

اين مسئول در ارتباط با تامين اعتباري طرح‌هاي اشتغال گفت: بخشي از منابع مالي دولتي است كه در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري خواهد بود، بخشي تسهيلات است كه امسال وسيع‌تر از سال‌هاي گذشته ارائه مي‌شود؛ بخشي هم مربوط به بخش خصوصي بوده و از طريق منابع خارجي تامين مي‌شود.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL