جمعه 24 آذر 1396 19:10:29
9 اسفند 1395 13:27:26
رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي تاكيد كرد: توسعه سرمايه‌گذاري خطرپذير لازمه توسعه اقتصاد دانش بنيان

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي گفت: دانشمندان و صاحبان شركت‌هاي دانش‌بينان حتما بايد در نهاد خود بپذيرند كه متخصص همه چيز نيستند و براي اينكه اقتصاد دانش‌بنيان شكل بگيرد سرمايه‌گذار ريسك‌پذير لازم داريم.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي، داود بهبودي امروز در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در سال هاي اخير با توجه به الزاماتي كه در سند چشم انداز توسعه مورد تاكيد هستند دولت مي خواهد از طريق اعطاي تسهيلات، معافيت هاي مالياتي و گمركي از شركت‌هاي دانش بنيان حمايت كند كه البته اين حمايت نيز طي روال اداري و فرايندهاي طولاني را مي طلبد.

وي افزود: از طرف ديگر در سمت تقاضاي دريافت اين تسهيلات و حمايت ها هم مشكل وجود دارد؛ يعني هنوز هم تعداد شركت هاي دانش بنيان ما بسيار محدود است و هم توانمندي خيلي محدودي دارند.

بهبودي ابراز داشت: اگر ما بخواهيم در استان اقتصاد دانش بنيان را عملياتي كنيم در ابتدا بايد به فراهم سازي بسترهاي شكل گيري و فعاليت شركت هاي دانش بنيان بپردازيم كه اين وظيفه عمدتا به عهده نهادهايي مثل دانشگاه‌ها، پارك هاي علم و فناوري و منطقه ويژه علم و فناوري است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي تاكيد كرد: شركت ها و محققان هم بايد خود را در معرض فعاليت هاي دانش بنيان قرار دهند كه بتوانند در اين وضعيت اقتصادي كشور ارزش افزوده ايجاد كنند.

وي با بيان اينكه براي اينكه اقتصاد دانش بنيان شكل بگيرد سرمايه گذار ريسك پذير لازم داريم، افزود: محقق و دانشمند ما معمولا علم و دانايي را دارد ولي اغلب سرمايه اش را ندارد؛ سرمايه هم فقط با تسهيلات دولت فراهم نمي شود و سرمايه‌گذاري مي خواهد كه با سرمايه گذاري بر روي دانش محقق به توليد يك محصول مبتني بر دانش بپردازد.

بهبودي يادآور شد: دانشمندان، مخترعان و صاحبان شركت‌هاي دانش بينان حتما بايد در نهاد خود بپذيرند كه متخصص همه چيز نيستند؛ شركت اداره كردن، صادرات، واردات و بازاريابي هركدام تخصص مربوط به خود را مي طلبد.

اين اقتصاددان توضيح داد: گرفتن تسهيلات الزاماتي دارد و لزوما كسي كه اختراعي را ثبت كرده و پتنتي در اختيار دارد نمي تواند همه كارها را خودش انجام دهد؛ بخشي از ماجرا هم مربوط به ورود سرمايه گذار ريسك پذير است كه ادبيات توليد و بازار را به خوبي مي شناسد و با ورودش بخشي از مسائل را حل مي كند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي در عين حال خاطرنشان ساخت: در فضاي دانش بنياني به هيچ وجه توصيه نمي كنم افرادي كه اهل دانش هستند و مي خواهند يك شركت دانش بنيان شكل دهند قسمتي از كار را به شكل سنتي انجام دهند كه اصلا درست نيست.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL