جمعه 24 آذر 1396 19:09:17
24 اسفند 1395 12:44:45
رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي: به دنبال تولد يك ققنوس در بستر اقتصاد مقاومتي هستيم

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي گفت: ققنوس اقتصاد ايران بايد از ويرانه هاي اقتصاد دولتي و از درون آوار واحدهاي درهم شكسته بخش خصوصي و نهادهاي مدني منفعل، در بستر اقتصاد مقاومتي متولد شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي، داود بهبودي امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتي ما از اقتصاد مقاومتي صحبت مي كنيم منظور يك اقتصاد من درآوردي و ناشناخته نيست بلكه تمام ابعاد و شاخصه‌هاي يك اقتصاد فعال و پويا مثل دانش بنيان بودن، درونزايي و برونگرايي، عدالت محوري، بهره گيري از نقش فراگير فعالان اقتصادي و ... را در خود جاي داده است؛ بطوري كه تمامي اقتصادهاي توسعه يافته و صنعتي نيز از چنين ويژگي‌هايي برخوردار هستند.

وي افزود: تاكيد ما روي اقتصاد مقاومتي يعني اينكه ما در عرصه دفاعي توانمندي هاي خود را به شكل كامل نشان داده ايم و اكنون در حد يك قدرت بازدارنده مطرح هستيم؛ وزن سياسي خود را هم در عرصه معادلات بين المللي نشان داده ايم. همچنين در عرصه توليد علم و فناوري نيز در برخي رشته ها در سطح دنيا موقعيت خوبي داريم. ولي هنوز نتوانسته ايم توانمندي و استعدادهاي خود را در عرصه اقتصادي به ظهور رسانيم و به همين جهت در هشت سال دولت هاي نهم و دهم به شكل بارز در عرصه اقتصادي تحريم مي شديم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي اعلام كرد: يكي از عمده موانع بر سر راه توسعه كشور همين چالش‌هاي اقتصادي است كه مولد فقر، نابرابري، بزهكاري، بيكاري، معضلات اجتماعي و ... را است.

بهبودي با بيان اينكه البته بخش خصوصي ما هم چندان توانمند نيست و وضع عمومي و توانمندي آن هم تفاوت زيادي با وضعيت بخش دولتي ندارد، متذكر مي شود: به هر حال دولت بايد شرايط فعاليت و توسعه بخش خصوصي را تسهيل كند و وقتي در عرصه جديد يك بخش خصوصي جديد، فعال، نوآور و كارآمد متولد شود بايد برخي از واحدهاي ناكارآمد ما هم كنار روند.

 

اين مسئول تشريح كرد: دولت قبل تسهيلات، امكانات، مجوزها و رانت هاي زيادي  را به بخش خصوصي اعطا كرده كه عملا نتوانستند نقش خود را در توسعه ايفا كنند؛ بنابراين انتظار داريم سياست هاي جديد ما در فرايند توسعه منجر به تولد بخش خصوصي كارآمد و توانمند شود.

وي ابراز داشت: ما به دنبال تولد يك ققنوس هستيم كه بايد در بستر اقتصاد مقاومتي و حركت هاي توسعه اي ما متولد شود؛ در اين عرصه برخي از واحدهايي كه موضوعيت و كارآمدي خود را از دست داده اند بايد حذف شوند تا از اتلاف منابع جلوگيري به عمل آيد و منابع به سمت واحدهايي كه قادر هستند نقش هاي جديد را ايفا كنند گسيل شود.

بهبودي تاكيد كرد: ققنوس اقتصاد ايران بايد از ويرانه‌هاي اقتصاد دولتي و از درون آوار واحدهاي درهم شكسته بخش خصوصي و نهادهاي مدني منفعل متولد شود و آنگاه با ظهور دولت تسهيل‌گر و داراي كيفيت نهادي، بخش خصوصي ققنوس‌گون و نهادهاي مدني مشاركت‌پذير  ميهن عزيزمان ايران به سر منزل توسعه دست مي يابد.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL