جمعه 24 آذر 1396 19:14:31
17 اسفند 1395 15:15:38
بازديد معاون سازمان برنامه‌ و بودجه از پروژه مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب تبريز

معاون فني و توسعه امور زيربنايي سازمان برنامه و بودجه كشور در جريان سفر يك روزه خود به تبريز از پروژه مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب تبريز بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي، به‌ منظور انتقال پساب تصفيه‌ شده به پيكره درياچه اروميه، شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان‌شرقي موظف و متعهد گرديد در انتهاي سال 1397، مقدار 186 ميليون مترمكعب پساب تصفيه‌شده را تحويل نمايد.

بر اساس اين گزارش، در سال 1394 بر اساس ابلاغ اعتبار به مبلغ 1435.2 ميليارد ريال از محل ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي طرح­‌هاي ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرهاي تبريز و آذرشهر، قرارداد احداث مدول دوم تصفيه‌خانه فاضلاب شهر تبريز و احداث تصفيه‌خانه فاضلاب آذرشهر با پيمانكاران منعقد و عمليات اجرايي شروع گرديد.

لازم به ذكر است، تا پايان سال 94 از اعتبارات مربوط به احياي درياچه اروميه، صرفاً 30 درصد تخصيص گرديد و در اسفندماه سال جاري نيز از محل اعتبارات ماده 10 و 12، مبلغ 665 و 88 ميليارد ريال به ترتيب براي ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرهاي تبريز و آذرشهر مصوب و ابلاغ‌ شده است.

 


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL