پنجشنبه 2 آذر 1396 11:09:00
3 اسفند 1395 14:39:49
برگزاري جلسه توجيهي ارزيابي عملكرد سال 95 دستگاه‌هاي اجرايي
جلسه توجيهي تبيين محورهاي شش گانه ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي، اين جلسه توجيهي كه به ابتكار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اين سازمان تشكيل يافته بود، پيرو اجراي بند الف و ب ماده 3 آيين نامه اجرايي مواد 81 و 82  قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور سنجش موفقيت دستگاه‌ها در راستاي اهداف و وظايف محول شده و تكاليف تعيين شده در نقشه راه اصلاح نظام اداري برگزار شد.


در اين جلسه كه با حضور كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان برگزار مي شد، شاخص ها و محورهاي ارزشيابي عملكرد اداري دستگاه‌ها تبيين گرديد و مباحث مرتبط با سلامت نظام اداري، تكريم ارباب رجوع، مستندسازي اقدامات انجام گرفته از سوي دستگاه‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 شايان ذكر است دكتر داود بهبودي، رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي در پايان اين جلسه طي سخناني تذكراتي در ارتباط با طرح تحول نظام اداري، تكريم ارباب رجوع، اعتمادسازي متقابل بين مردم و مسئولان و لزوم توجه جدي به سلامت اداري به جمع حاضر ارائه كرد.

 دكتر حيدر فتح زاده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان هم ضمن ايراد سخناني بر لزوم توجه جدي به بحث مستندسازي عملكرد، ارتباط با دفتر توسعه مديريت، آموزش و انتقال تجربيات و نوآوري‌ها از سوي دستگاه‌هاي مختلف استان تاكيد كرد.نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL