پنجشنبه 2 آذر 1396 11:10:01
19 اسفند 1395 14:29:59
رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي تاكيد كرد: لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي سمن‌ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي سمن‌ها در تسريع فرآيند توسعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي، داود بهبودي ظهر امروز در همايش ديپلماسي عمومي و حقوق شهروندي سمن هاي استان، با اشاره به نقش سمن ها در تحقق اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد توسعه يافته با رشد پويا و مستمر است.

وي افزود: اقتصاد مقاومتي داراي ويژگي هايي مثل مقاوم در برابر تهديدها و مخاطرات، توانمند در استفاده از تحولات فناورانه و اقتصادي دنيا براي پويايي رشد اقتصاد كشور، برخوردار از قدرت بالاي برگشت پذيري به مسير تعادلي جديد، مبتني بر توانمندهاي دروني و مشاركت مردمي است.

بهبودي از پيشرو بودن، درونزايي، برونگرايي، عدالت بنياني، دانش بنياني، مردمي بودن، فرصت ساز بودن، مولد بودن، انعطاف پذيري و جهادي بودن به عنوان رويكرد‌هاي اساسي اقتصاد مقاومتي ياد و اضافه كرد: هيچ اقتصاد پيشرفته اي را سرغ نداريم كه فاقد اين رويكردها باشد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي با اشاره به برنامه‌هاي ملي دوازده گانه اقتصاد مقاومتي اذعان داشت: به فرموده مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتي اقتصادي درونزا است؛ يعني از دل ظرفيّت‌هاي خود كشور ما و خود مردم مي‌جوشد و رشد اين نهال و اين درخت، متّكي به امكانات كشور خودمان است.

وي در عين حال كاهش وابستگي به نفت، توجه به نقش صنايع دانش بنيان و مردمي كردن اقتصاد را از جمله الزامات اقتصاد مقاومتي دانست.

بهبودي مشاركت عمومي را  گامي بلند تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي خواند و بر لزوم استفاده از نوآوري‌ها و ظرفيت‌هاي بخش غير دولتي در راستاي مردمي شدن اقتصاد، ارتقاي كارايي و كيفيت اجراي فرآيند‌ها، كاهش مدت زمان و هزينه اجراي پروژه‌ها به واسطه تخصص بومي و  ميداني، جلب مشاركت گروه‌هاي داوطلب مردمي براي عملي كردن اهداف و برنامه‌هاي توسعه تاكيد كرد.

اين اقتصاد دان همچنين افزايش سرمايه اجتماعي، شفافيت اقتصادي و فراهم شدن محيط رقابتي، هدايت كاراتر سرمايه‌ها، تخصيص بهبينه منابع ملي و افزايش عدالت اجتماعي را نيز از ديگر ضروريات اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.

وي با بيان اينكه توسعه هر جامعه از طريق نهادهاي آن جامعه تحقق مي‌يابد و يكي از نهادهاي مهم تشكل‌هاي برآمده از اراده جمعي جامعه است، افزود: در واقع سمن‌ها حلقه واسط بين دستگاه‌هاي حكومتي و توده مردم است و فعاليت‌هاي سمن‌ها رابطه مستقيمي با نيازهاي هر جامعه دارد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي بر لزوم استفاده از پتانسيل‌هاي سمن‌ها در تسريع فرآيند توسعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، برنامه‌ريزي در راستاي همپوشاني سه بخش دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني، ارائه مشاوره‌هاي لازم به سمن‌ها در جهت استفاده از كمك‌هاي خارجي براي ارتقاي سطح آموزش و بهداشت در مناطق هدف، تسري فرآيند اداره از پايين به بالا، مشاكتي و نظارتي حاكم بر سمن‌ها به ساختار دولت و بخش خصوصي و استفاده از سمن‌ها در تصميم سازي، طراحي اصول و استراتژي توسعه تاكيد كرد.

بهبودي خاطرنشان ساخت: توسعه از طريق نهادها شكل مي گيرد كه يكي از آنها دولت و حاكيمت بوده ، ديگري بخش خصوصي و بخش مهمي از آن مربوط به سمن هاي مردمي است و نبايد نقش توسعه اي از سازمان هاي مردم نهاد گرفته شود.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL